34255 - Electromagnetisme I, 2012-2013

L'assignatura Electromagnetisme I (34255) és una assignatura quadrimestral de tercer curs del Grau en Física. Aquesta assignatura pertany a la matèria Electromagnetisme i té 6 crèdits ECTS (45 hores presencials de classes teòric-pràctiques i 15 hores presencials de treballs tutelats).Els descriptors corresponents a aquesta assignatura són: camps electrostàtic i magnetostático en el buit, fenòmens d'inducció electromagnètica, equacions de Maxwell, ones electromagnètiques en el buit i teoria del potencial. En aquesta assignatura es pretén donar una visió general de la interacció electromagnètica en el buit, plantejada com una teoria de camp. Això suposa la necessitat d'una definició precisa dels camps elèctric i magnètic com camps vectorials, que pot realitzar-se a partir del Teorema de Helmholtz. Amb això, s'estableix la necessitat de conèixer la divergència i el rotacional del camp per a poder definir-lo unívocament. Això és precisament el que expressen les equacions de Maxwell del camp electromagnètic. Aquestes equacions les obtindrem a partir de l'estudi experimental de les interaccions bàsiques entre càrregues i corrents , el que fonamentarà la teoria experimentalment.

Course Image

 

ELECTROMAGNETISME I

Mª del Carmen Martínez Tomás

Vicente Muñoz Sanjosé

Departament de Física Aplicada i Elctromagnetisme

Universitat de València

 

Curs 2012-2013

 

José María Yturralde. Figura imposible cúbica 1972. Patrimoni UV.

 

 

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

 

GRAU EN FÍSICA

CRÈDITS: 6

CARÀCTER: OBLIGATORI

Citation: Carmen, M. T. M. d., Vicente, M. S. (2014, January 28). Electromagnetisme I. Retrieved August 17, 2022, from OCW de la Universitat de Valencia Web site: http://ocw.uv.es/ciencies/electromagnetisme-i-1.
Copyright 2009, by the Contributing Authors. Esta obra se publica bajo una licencia Reconocimiento -No Comercial-Compartir Igual. Reconocimiento -No Comercial-Compartir Igual